Inschrijven

Natuurlijk Tuinieren

Tuinpark Zonnehoek is een rustpunt in de Houthavens. We beheren het park op een natuurvriendelijke manier. Al in 2005 behaalde Zonnehoek het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

Er zijn op Zonnehoek 70 volkstuinen van elk ongeveer 250 m². De tuinen zijn deels als siertuin ingericht en er kunnen groenten worden gekweekt.

Op elke tuin staat een ‘twee onder één kap’ dagverblijf die je deelt met je tuinbuur.

Elk dagverblijf heeft een wateraansluiting. In de winterperiode wordt deze afgesloten. Zonnehoek is een dagrecreatiepark. Het is niet toegestaan er te overnachten. Tijdens het zomerseizoen is het park overdag ook open voor bezoekers.

Tuinieren: leuk én inspannend

Uitgangspunt is dat je van tuinieren houdt en zowel de tuin als het dagverblijf goed onderhoudt. Een tuin kan veel voldoening geven; tegelijkertijd kost het onderhoud ook veel energie. Het werk in de zware kleigrond is tamelijk zwaar. Gemiddeld kun je rekenen op vier uur per week per tuin. Voor het onderhoud van het dagverblijf is praktische klus-vaardigheid handig. Naast het werk op je tuin ben je ook verplicht om taken voor het park uit te voeren.

Als je voor dit alles niet voldoende tijd hebt, raden we je af om met een tuin op Zonnehoek te beginnen.

Hulp

Op het tuinpark zijn verschillende gemeenschappelijke voorzieningen die het tuinieren vergemakkelijken. Allereerst zijn er tuinders die je kunnen adviseren als je daar behoefte aan hebt. Er zijn kruiwagens en gereedschap; zand, aarde, compost e.d. wordt gemeenschappelijk ingekocht.

Het tuinpark dankt zijn fraaie aanzien niet alleen aan de individuele tuinen maar ook aan het algemeen groen dat de tuinders gezamenlijk onderhouden. Dit gebeurt in groepen die zes tot acht keer per jaar op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 uur werken. Naast deze werkochtenden, zijn er extra werkzaamheden waaraan tuinders een bijdrage leveren, zoals de snoei- en klusdag of bij calamiteiten.

Hoe kom je op de wachtlijst van Zonnehoek?

Om voor een tuin op Zonnehoek in aanmerking te komen, zet je de volgende stappen.

  1. Je meldt je aan als aspirant lid bij de Bond van Volkstuinders Dit lidmaatschap kost jaarlijks circa €45,-
  2. Je vult je gegevens in op het formulier onderaan deze pagina
  3. Je maakt €9,- over op RABO rekeningnummer: NL82 RABO 03030 93412 t.n.v.: Zonnehoek BVV (o.v.v. inschrijving aspirant). NB: je wordt pas ingeschreven als de betaling is ontvangen.

Zodra Zonnehoek je bankoverschrijving en het ingevulde inschrijfformulier heeft, plaatsen we je op de wachtlijst van Zonnehoek. De datum van ontvangst is bepalend voor je plaats op de wachtlijst.

Procedure voor huur/koop van tuin en dagverblijf

Als je aan de beurt bent, wordt je telefonisch of per e-mail op de hoogte gesteld. Daarom is het belangrijk dat we over je actuele telefoonnummer en e-mailadres beschikken.

Vervolgens krijg je een uitnodiging om de beschikbare tuin te bekijken en krijgt je informatie over de kosten. Het gaat om de grondhuur, de koopkosten van het dagverblijf en om de waarde van de tuin. Het aankoopbedrag wordt door een waarderingscommissie vastgesteld. Koper en verkoper kunnen niet over de prijs onderhandelen.

De kosten voor de overname van een tuin inclusief dagverblijf liggen rond de €2.000,-

Voor de grondhuur, contributie en lasten betaal je jaarlijks ongeveer €700,-.

Als je schriftelijk met het aanbod en de bijbehorende kosten akkoord bent gegaan, wordt een afspraak voor de officiële tuinoverdracht gemaakt. Na betaling ben je de gelukkige eigenaar van een tuin op tuinpark Zonnehoek.

Inschrijfformulier