Van alg tot orchidee, en meer!

Bericht van Marianne van Steekelenburg, tuin 21

Cursus Evolutie van het Plantenrijk:
Van alg tot orchidee.  

Als het over evolutie gaat, staat meestal de wording van het dierlijke leven en van de mens centraal. De collecties van de Amsterdamse en Leidse Hortus zijn bij uitstek geschikt om nu eens het verhaal van de plantenevolutie te vertellen. In vier lessen wordt de evolutiegeschiedenis behandeld aan de hand van de bomen en planten in de kassen en tuin. De wording en samenhang van de verschillende plantengroepen zal geïllustreerd worden met wat we met het blote oog kunnen zien. Zonder microscoop, en zonder dat we lang stilstaan bij de evolutie op het niveau van de plantencel, kunnen we toch een idee krijgen van wat evolutie is. Het wonderlijke verhaal van de ontwikkeling van een groene alg tot een bloeiende orchidee is te mooi om onverteld te blijven!
Meer informatie staat hier.

Ecologiecursus:
De natuur als samenleving.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over de samenhang in de natuur en het beheer van ons Nederlandse landschap.
In 5 theoriebijeenkomsten staat onze Nederlandse flora en fauna centraal, zowel op microniveau als op macroniveau. We gaan zien hoe de natuur als samenleving functioneert. Wie heeft er wat nodig en waar valt dat te halen? En hoe past het kleine detail in het grote beeld?
In 5 excursies bekijken we als voorbeelden duinen en duinvorming, rietmoerassen en de veenvorming rond Amsterdam en ten slotte de heidevelden en bossen in het Gooi.
Ecologie is het inzicht dat alles in de natuur samenhangt: het klimaat, de aard van de bodem, bacteriën, schimmels, planten en natuurlijk dieren. Deze vormen samen zogenaamde ecosystemen. En daarin leven we ook als mensen en we bouwen er onze steden, industrie en verbindingswegen. Vroeger werd de ons omringende “woeste” natuur gezien als hinderpaal die overwonnen moest worden. Tegenwoordig zien we de natuur meer en meer als de meest waardevolle pijler waarop onze menselijke samenleving rust, maar ook als een factor die scherpe grenzen stelt aan wat we willen en kunnen. Kennis van de samenhang binnen de natuur is daarom van groot belang voor onze manier van leven.
Meer informatie staat hier.

Lezing in de Amsterdamse Hortus:
Het raadsel van de bloem.

Een lezing over nieuwe inzichten in de evolutie van de bloem.
Er zijn nog veel openstaande vragen over de evolutie van bloemplanten. Wanneer en waar zijn de eerste bloemen ontstaan, hoe zagen de oudste bloemplanten er uit, wat leren recente dna-analyses ons over de evolutie van de bloem, waarom zijn er zoveel soorten orchideeën en zo weinig magnolia’s. Ook het nieuwe vakgebied ‘evo-devo’ komt aan bod, een samengaan van evolutiestudie met ontwikkelingsbiologie. Met behulp van het ‘ABC model’ kunnen we eindelijk begrijpen waarom een tulp zes gelijk gekleurde bloembladen heeft maar geen kelk. Waar komen die waanzinnige vormen van orchideeën vandaan. We duiken daarvoor in de bouwfabriek van een groeiende bloem! Op al deze gebieden zijn nieuwe inzichten ontstaan en soms een begin van een antwoord.
Datum: donderdag 24 mei, 19.00 – 21.00 uur.
Deelname 7,50 ( 5,- voor Vrienden van de Hortus).
Aanmelden via info@dehortus.nl of 020-6259021.