Herverdeling taken inkoop

De verminderde belangstelling bij tuinders, een gescheiden financieel plaatje en de BTW-kwestie zijn redenen waarom op de Algemene Leden Vergadering is besloten om de Inkoop te sluiten. De winkelfunctie is hiermee verdwenen. De bijbehorende taken zullen opnieuw verdeeld worden en er komen contactpersonen die dit in de gaten gaan houden.


Zakken potgrond & Verf

Aanschaf, berging, en uitgiftepunt tuinders: Jan & Grada (bestuur)
Betalingen Rabo via de penningmeester


Clubhuisgebruik

overzicht & reserveringen: Annette (tuin 61) (zie spelregels)
Betaling op de Rabo Rekening via de penningmeester


Clubhuis voorzieningen:

(toiletpapier, koffie, thee, vuilniszakken) Jan (bestuur)
(+ vrijwilliger tuinder)


Clubhuis interieur

Handdoeken wassen: Elleke (tuin 3)


Catering ledenbijeenkomsten

Aanschaf drank: Jan
Aanschaf snacks: bestuur & (oproep-) tuinders


Groot Gereedschap

Coördinatie van aanschaf & toezicht onderhoud: Jan (bestuur)


Arbo spullen

Coördinatie van aanschaf & toezicht onderhoud: Jan (bestuur)


Sleutelbeheer Voorraad

Jan & Grada (bestuur)


Spelregels bij: aanschaf van Gasflessen / zakken potgrond / verf

1. Contactpersoon bestuur bellen: Jan (voor telefoonnummer zie clubhuis lijst) 2. In overleg zullen tijd en plaats worden bepaald, voor aanname van het benodigde.
3. Naam en afname worden door het bestuur genoteerd.
4. De tuinder maakt onmiddellijk het vereiste bedrag over op de Rabo rekening.

Spelregels voor het

Clubhuisgebruik hangen in het clubhuis & staan op de website. De werkwijze is iets anders geworden, de prijs is onveranderd.