Publieksaktiviteiten op Zonnehoek

Bericht van Marianne, tuin 21

Beste Tuinders,

Zoals op de laatste ALV- vergadering van 2 april jl. is besproken, zullen er meer publieksaktiviteiten moeten worden georganiseerd om het bestaan van Zonnehoek te legitimeren bij de op onze dure grond azende partijen. Dat betekent dat wij de functie voor onze buurt aannemelijk moeten maken. Het is niet voldoende om uit te leggen dat het voor de 70 tuinen bezittende tuinders van groot belang is om met de handen in de aarde te kunnen wroeten en niet bespoten groenten uit eigen moestuin te kunnen eten.

Er zijn enerzijds talloze beleidsinitiatieven en trends om de verbetering van het milieu en het behoud van de natuur te stimuleren door groene projecten, stadstuinieren, biologisch- en gezond eten, de aandacht voor een diervriendelijk leven, etc., terwijl anderzijds juist ‘het groen en de natuur’ opgeofferd wordt aan het belang van investeerders, zoals het opdoeken van tuinparken, het zich voortzettende neoliberale beleid van meer autowegen, de cruise- en rondvaartboten, de plastic verpakkingen en het stimuleren van meer en meer productie en consumptie in het belang van de commercie.

 

Ons tuinpark Zonnehoek kiest met de doelstelling van ‘natuurlijk tuinieren’ voor het bewust omgaan met de natuur en wil door meer publieksaktiviteiten daar ook anderen deelgenoot van maken, om op deze manier bij te dragen aan een algemeen belang voor de buurt en de stad.

 

Initiatief, voorstellen, plannen en werkgroep educatiezh

Ik heb daartoe samen met Etty Christen een eerste initiatief genomen door contacten te leggen met onze buur het 4e gymnasium, om te brainstormen over mogelijke projecten waarbij de school en ons tuinpark samen kunnen werken en de school de theoretische kennis in o.a. de biologielessen kan toepassen op de “natuurlijke elementen” bij Zonnehoek. We hebben afgesproken dat om te beginnen in de week van 9 t/m 12 mei vijf eerste klassen biologie bij ons op bezoek komen.

Het thema van deze bezoeken (hoofdstuk 6 van methode Nectar klas 1, ( https://www.scholieren.com/samenvatting/36736 ) richt zich op biotische en abiotische factoren (wel/geen water); symbioses (bv de insectentuin), kringlopen (bv de composthoop), in de woorden van de biologiedocent.

Het zijn begrippen die wij zullen vertalen naar een toegankelijke uitleg over biologische processen en de relatie met het ‘natuurlijk tuinieren’.

 

Naast dit eerste initiatief kunnen we voor de toekomst nieuwe projecten en thema’s gaan bedenken voor zowel de school als de andere bezoekers van ons park. Een keer per jaar is er bijvoorbeeld een vakoverstijgende projectweek op het 4e, waardoor er een keur van onderwerpen mogelijk is om verder uit te werken

 

Verder kan er, net als op andere tuinparken, een handleiding voor een rondleiding samen gesteld worden voor mensen die een wandeling over ons park willen maken. Naast de handleiding kunnen we ook (voor mensen die niet met een handleiding willen lopen) een aantal informatiebordjes plaatsen bij bepaalde bomen, struiken, planten en andere fenomenen die interessant zijn.

 

Verzoek 1. Aan alle tuinders

Aangezien dit alles veel extra werk kost en ons arsenaal aan vrijwilligers veel te klein is om alle voorkomende taken die hiermee gemoeid zijn te kunnen uitvoeren, zou het prachtig zijn als tuinders zich melden om een bijdrage aan deze plannen te willen leveren. Het kunnen natuurlijk ook kleinere deeltaken zijn of dat je zelf een idee hebt voor een bepaalde bijdrage.

Op de ALV heb ik een oproep gedaan voor vrijwilligers die plaats willen nemen in de educatiewerkgroepzh. Waarschijnlijk zal er a.s. maandagavond 10 april 2017 een eerste overleg plaats vinden met de aanmelders. Daar zal ook duidelijker worden, welke taken en deeltaken er allemaal zijn. Meer aanmeldingen voor de werkgroep of andere bijdragen zijn van harte welkom, zodat wij de taken evenwichtig kunnen verdelen en meer waardevolle ideeen kunnen ophalen.

Opgeven kan via educatie@zonnehoekamsterdam.nl

 

Verzoek 2. Aan alle tuinders

Bijzondere ervaringen, anekdotes en wat je verder kwijt wilt op papier.

 • In verband met de samen te stellen informatie voor rondleidingen en thematische onderwerpen zou het leuk zijn als tuinders persoonlijke ervaringen en belevenissen op papier zetten. Dat kan over een egel in je tuin zijn, je ergernis over slakken, je favoriete groente in je moestuin, het tuinpad dat je moet onderhouden, hadden je ouders ook een volkstuin en welke ervaringen hadden zij, hoe vond je het om als kind met je ouders naar de volkstuin te gaan, het onkruid waar je tegen vecht, wat natuurlijk tuinieren voor jou inhoudt, ervaringen met vlinders bijen, vogels, etc..
  Probeer de inhoud te beperken tot een A4 en stuur dit naar educatie@zonnehoekamsterdam.nl

 

Verzoek 3. Aan alle tuinders

Er is ook kennis over specifieke onderwerpen nodig waarover een informatie-handout geschreven moet worden.

Welke tuinders willen korte maar krachtige bijdragen op papier zetten over deze speciale onderwerpen welke gebruikt kunnen worden voor thematische projecten of bij de rondleidingen?.

Graag toesturen naar educatie@zonnehoekamsterdam.nl

Mogelijke onderwerpen zijn:

 • ‘het natuurlijk tuinieren’ als doelstelling en visie van Zonnehoek, waarmee we in 2001 begonnen zijn en inmiddels 4 stippen hebben verworven voor de wijze waarop Zonnehoek dit concept heeft uitgevoerd. Wat zijn de kenmerken van natuurlijk tuinieren, waar en hoe hebben wij dat toegepast en welke wensen zijn er nog.
 • Het natuurlijk tuinieren in de praktijk.
  • De grondsoort klei waarop wij tuinieren. Wat zijn de kenmerken, wat heeft het nodig om de moestuinen en siergewassen goed te laten groeien.
  • De algemene- en de eigen composthoop. Wat is composteren, hoe doe je het goed, wat zijn de ervaringen. Wat gebeurt er precies tijdens het biologische proces. De kringloopfunctie.
  • De takkenwallen. De meerledige functie van takkenwallen. Kringloopfunctie en insectenplek.
  • De insecten-en vlindertuin en insectenhotels. Hoe leg je het aan, welke planten, welke bouwsels. Wat gebeurt er? Waarom belangrijk.
  • Het maaibeleid. Welke keuzes worden er gemaakt op Zonnehoek binnen de visie van natuurlijk tuinieren, waarom en wat is het resultaat.
  • Wat is dit, waar is dit uitgevoerd, wat is de functie, wat staat er nog op het wensenlijstje.
  • Het type beplanting van bomen, heesters en planten (uitheems/inheems/stinzenplanten?) en de plaatsing ten opzichte van elkaar.
  • De moestuin. Hoe beheer je een vruchtbare moestuin in relatie tot natuurlijk tuinieren. Wat groeit makkelijk op onze klei, wat moeilijker. Hoeveel is de opbrengst voor hoeveel mensen. Wie leeft er voornamelijk van zijn moestuin. Wat is de tijdsinvestering in relatie tot de opbrengst. De psychologische ervaring van een moestuin. Wat zijn de soort werkzaamheden in de opeenvolgende seizoenen. Overlast van slakken en ander gespuis?
  • De bijen. Wat zijn de taken van een imker, welke bijenvolken hebben wij op Zonnehoek, wanneer en hoe hier gekomen, hoeveel bijen, hoe werken en leven bijen, wat is hun taak en functie, wat betekent het voor Zonnehoek, welk beleid is er op Zonnehoek om goed voor de bijen te zorgen, welke planten/bloemen zijn werkzaam voor bijen.
  • Soorten vlinders op Zonnehoek Welke planten/bloemen trekken vlinders aan. Wat voor functie hebben vlinders. Rupsen. Wat doet Zonnehoek voor vlinders.
  • Waterleven
 • Welke bomen hebben we allemaal op het park en wat zijn de kenmerken. Wat valt er nog meer over te vertellen.
 • Welke vogels zijn er, wat zijn de kenmerken en wat valt er meer over te vertellen.
 • Wat doet de GGD hier precies en wat doen zij met hun meetgegevens.
 • Wat is er te vertellen over onze sloten en de kwaliteit van het water.
 • Wanneer ontstonden er volkstuinen en waarom. Hoe ontwikkelde het fenomeen volkstuin zich tot op heden.
 • Wat was de situatie en mogelijke bedrijvigheid van het terrein/gebied toen Zonnehoek in 1953 werd opgericht. Wat is in dat verband het verhaal achter de spoordijk op ons terrein.
 • Hoe steekt de organisatie van een tuinpark vereniging in elkaar. Wat komt er kijken bij een tuinpark dat zelfvoorzienend moet zijn en zichzelf moet kunnen bedruipen. Wat is het beleid en hoe wordt het praktisch uitgevoerd. Wat zijn de ervaringen en welke problemen komen er bij kijken.

 

De bovenstaande tekst pretendeert geen diepgaande kennis van zaken, maar kan worden gebruikt als opstapje en prikkel voor het ontwikkelen van projecten en publieksaktiviteiten, waarmee wij Zonnehoek duidelijker op de kaart kunnen zetten

 

Marianne

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.