Meebeslissen over vormgeving tunnelmonden project Houthaven #01

Bericht van Marianne van Steekelenburg, tuin 21

Beste tuinders,

Dit bericht betreft de luchtkwaliteit rondom Zonnehoek, met name waar de tunnelmond uitkomt op de Spaarndammerdijk aan de voorzijde van Zonnehoek. Op de laatste Zonnehoek- vergadering heeft de heer Schouten van projectbureau Houthavens ons verteld over de gevolgen van de aanleg van de tunnel voor de bereikbaarheid. Er waren echter ook kritische vragen over de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Voor Zonnehoek zal dit grote gevolgen hebben omdat het verkeer voor de tunnelmond moet wachten als de brug bij de Houtmankade open staat voor bootverkeer. De heer Schouten stelde dat de vervuiling binnen de zogenaamde vervuilingsnorm blijft en dat de discussie daarover gesloten is. Diverse andere groeperingen maken zich echter al veel langer zorgen om de extra hoge concentratie van vervuiling bij de tunnelmonden.

Ik woon zelf in de Tasmanstraat en voel me nauw betrokken bij de discussie over de gevolgen van de bouw van de tunnel en samen met mij diverse bewonerscommsisies van de Spaarndammerbuurt.

Zojuist heeft onze bewonerscommissie een uitnodiging gehad van het projectbureau om na te denken over de vormgeving van de tunnelmonden, terwijl er niets wordt vermeld over de bezwaren die wij hebben neergelegd en onze wensen tot extra technische aanpassingen bij de tunnelmonden, zoals bijvoorbeeld een zuiveringsysteem. Wij krijgen vreemd genoeg nu wel een uitnodiging om na te denken over de vormgeving van de tunnelmonden.
Hieronder treft u de email over deze uitnodiging aan en een kopie van de inspraakbrief die indertijd is gemaakt.

Als u ook mee wilt denken over de tunnelmonden dan kunt u aan mij of aan een van de andere hieronder genoemde personen van de bewonerscommissie, liefst per omgaande uw naam opgeven met uw email-adres.

Marianne van Steekelenburg
marsteek@gmail.com

 

———- Doorgestuurd bericht ———-
Van: Josta Obbink <tasmannovazembla@gmail.com>
Datum: 20 november 2011 17:03
Onderwerp: Meebeslissen over vormgeving tunnelmonden project houthaven
Aan: Masja Wolter <m.wolter1@chello.nl>

Beste mensen,

De bewonerscommissies Spaarndammerbuurt Noord (Tasmanblokken) en Zaandammerplein hebben een inspraakbrief bij het stadsdeel ingediend omdat wij vinden dat er onvoldoende wordt nagedacht en wordt gedaan aan de verbetering van de luchtkwaliteit met de komst van de geplande tunnel. Het enige dat deze brief uiteindelijk heeft opgeleverd is dat bewoners uit de buurt mogen meedenken/beslissen over de vormgeving van de tunnelmonden. Wie wil weten welke risico’s het uitmonden van tunnelmonden in een woonwijk heeft raad ik aan nog even de uitzending van Zembla – Stikken langs de snelweg – te bekijken op ‘uitzending gemist’. In het laatste deel wordt duidelijk om welke beduidende gezondheidsrisico’s dit gaat en dat filtering van tunnels wél mogelijk is, hetgeen door de plannenmakers van het Projectbureau Houthaven steeds is ontkend.
Wij bewoners worden nu gevraagd om mee te beslissen over de vormgeving van de tunnelmonden. Dit kan nog van enige invloed zijn op de hoeveelheid fijnstof en misschien stikstofdioxide die straks op uw stoepje terecht gaan komen. Vooral mensen die dichtbij de tunnelmonden wonen roep ik op om te komen meedenken.
Het projectbureau houthaven wil uitnodigingen sturen en vraagt om adressen/e-mail adressen om dit te kunnen doen. Geef liefst snel uw mail/adres door, door deze mail te beantwoorden of aan m.wolter1@chello.nl en ik zal het aan het projectbureau doorgeven.
Ik heb al gemeld aan het projectbureau dat we graag willen meedenken, maar dat dat niet betekent dat wij daarmee tevreden zijn met de oplossing. Het mag geen afkoopsom zijn om er nu verder het zwijgen toe te doen.
Voor wie wil weten wat er in de inspraakbrief stond stuur ik deze als bijlage mee.

Vriendelijke groet,
namens de bewonerscommissie
Masja Wolter