Jaarvergadering Overbraeck op 14 november

 

Beste Overbraeckers,

Als buurtschap kunnen we terugkijken op een geslaagde open dag en de lancering van een gemeenschappelijke website die onze polder op de kaart zet!

Binnen de stuurgroep hebben we al gesproken over de voortzetting van deze jaarlijke open dag op de Dag van het Park, maar het lijkt ons ook interessant om volgens een soortgelijk stramien samen te werken aan een jaarlijkse natuurwerkdag en een natuurbelevingsdag. Ons uitgangspunt blijft dat de Overbraeck zelf geen activiteiten opzet, maar activiteiten van deelnemende organisaties stimuleert, bundelt en promoot. Daarnaast denken we dat het belangrijk is om de entree van de Overbraeck en de wandelroute tussen de organisaties te markeren.

Graag vernemen we hoe jullie over onze voorstellen denken en wat er verder nog aan ideeën leeft. Daarom nodigen we alle organisaties uit voor een volgende jaarvergadering van Buurtschap Overbraeck op maandag 14 november om 19.00 uur, deze keer bij natuurcentrum Nemo aan het Overbrakerpad 2 (te bereiken via het toegangshek van de schooltuinen naast de kinderboerderij).
Onderaan deze mail vinden jullie alvast een voorlopige agenda. Later ontvangen jullie nog enkele concrete projectvoorstellen.

Graag tot de 14de november!

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,
Peter Spruijt, Mathilde Andriessen, Hans Boekelaar, Eugene Weusten en Dirk Postma

 

Agenda jaarvergadering Buurtschap Overbraeck op maandag 14 november om 19.00 uur bij Nemo

1. nieuwe ontwikkelingen in de Overbraeck en de plannen van
de organisaties in 2012
2. evaluatie open dag 2011 en opzet/planning open dag 2012
3. markering toegang Overbraeck
4. pr (website, publicaties)
5. natuurwerk (pr, inventarisatie aanbod, programma,
maatschappelijke stages enz.)
6. natuureducatie (excursies, thema-avonden)
7. natuurpad (wandel/themapad) (Bretten Natuurpad)
8. onderzoeksprojecten, stages
9. notitie met visie op de toekomst van de Overbraeck
10. wat verder nog ter tafel komt