Houtkachels: bouw en gebruik ervan zijn op Zonnehoek niet toegestaan

Bericht van het bestuur

"Jøtul og Kværner Ovnsstøperi AS. Det ble laget vedovner i støpejern på Bryn i Oslo fra 1853. Fra 1970 ble produksjonen gradvis flyttet til Kråkerøy ved Fredrikstad. Fabrikken i Oslo ble lagt ned i 1989. Ovnsproduksjonen ble dokumentert i anledning 90-års-jubileet i 1943."  - utstillingstekst "Gjennom Linsen"
foto by-nc-sa

Tijdens de ledenvergadering van 2 april 2017 werd een tekst uitgedeeld, een leespauze ingelast en de voorzitter vatte nog eens samen wat er over dit onderwerp in de najaarsvergadering werd gezegd. Ook op de website werden kort voor de vergadering nog enkele artikelen over dit onderwerp geplaatst, zodat de tuinders goed geïnformeerd waren, en een mening konden vormen voor de stemming.

Nergens is er sprake van persoonlijke benadering, het gaat om een principe dat op Zonnehoek gehanteerd gaat worden. Je kunt het voortschrijdend inzicht noemen dat wat vroeger bij een enkeling gedoogd werd, nu als ongewenst wordt ervaren.

Vanuit Den Haag valt er op korte termijn ook een eco-bewust standpunt te verwachten.

Dit was de tekst:

 

Het bestuur van Zonnehoek vraagt aan de ALV om bouw en gebruik van houtkachels op Zonnehoek niet toe te laten.

 

  • Het stoken van houtkachels doet een enorme aanslag op het milieu, om diverse redenen is het ongezond, en waar we trots zijn dat we met zoveel groen de toename van fijnstof in de stad proberen weg te vangen, maken houtkachels het juist nog weer erger. Dit staat haaks op onze doelstelling van het Natuurlijk Tuinieren.

 

  • Er is momenteel een breed gedragen maatschappelijke discussie; ook de overlast naar buren is een factor van belang. Op een tuinpark trekt de handhaving hiervan een grote wissel op het bestuur. Ervaringen op andere tuinparken met verblijftuinen laten zien dat heel uitgebreide regelgeving en jaarlijkse controle op de conditie van de kachels noodzakelijk zijn. Onderlinge geschillen in deze ‘samenleving’ lijken vaak in een oeverloze situatie te ontaarden.

 

  • Vanuit ARBO standpunt moet er gewezen worden op de veiligheid van de duo-tuinhuisjes. Een houtkachel heeft een gebruiksaanwijzing die strikt nageleefd moet worden, en is voor korte periodes niet handig in gebruik. Er zijn veel betere en veiliger alternatieven, waarbij je het vuur wel makkelijk onder controle kunt houden. Op een tuinpark met uitsluitend een dagrecreatie, dus zonder woonfunctie, is het eigenlijk niet nodig om een permanente ‘woonvoorziening’ aan te brengen.

 

  • De houtkachels en schoorstenen die momenteel op Zonnehoek aanwezig zijn bij enkele tuinhuisjes, zijn daar in de afgelopen seizoenen zonder aanvraag bij de Bouwcommissie aangebracht. En dus ook zonder toestemming. In de reglementen staat duidelijk dat dat wel had moeten gebeuren, en daarmee zijn zij ongeoorloofd gebouwd. Daarom willen zowel bestuur als bouwcommissie aan de tuinders die het betreft de opdracht geven om deze voorzieningen per direct te ontmantelen.

 

  • De Bondsbouwcommissie is momenteel bezig het Bouwreglement aan te passen. Voor wat betreft de voorzieningen van houtkachels hebben zij ons toevertrouwd dat er een passage toegevoegd gaat worden waarin het afdelingsbestuur van elk tuinpark zelf mag beslissen over dit bouwelement.

 

 

 

Dit was de stelling die tot stemming leidde:

  1. Zijn houtkachels op Zonnehoek toegestaan of niet? Waarbij 27 van de 36 stemgerechtigden tegen hebben gestemd.
  2. Over de uitvoering werd daarna gestemd, verwijderen ofwel binnen een paar jaren of per direct? Door 21 stemgerechtigden werd gekozen voor ‘per direct verwijderen, in overleg met het bestuur’.

Aldus is besloten door de vergadering. Alle tuinders zullen zich hieraan moeten houden. Het bestuur zal de uitslag van deze ledenstemming ter harte nemen en gaan uitvoeren.

 

Verdere informatie:

 

Uit het Bouwreglement BvV mei 2009 (dat in 2017 wordt aangepast)

  1. Tuinhuis

4.15. Het maken van stookplaatsen en rookkanalen is toegestaan. Het rookkanaal

mag niet meer dan 0,30 m boven de nokhoogte uitkomen. Op de tekening moet

de plaats, constructie en de inrichting van de rookkanalen worden aangegeven.

Brandstoffen welke algemeen als hinderlijk worden beschouwd mogen niet

gebruikt worden.

 

 

https://www.consumentenbond.nl/binaries/content/assets/cbhippowebsite/gidsen/gezondgids/2016/nummer-6—december/ng201612p33-houtrook-en-fijnstof.pdf

 

http://demonitor.ncrv.nl/uitzendingen/rookoverlast-door-houtkachels

 

Deze tekst is ook hier te lezen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.