Voortaan werd er ook niet meer gesproken over tuincomplex maar heette het Tuinpark.
Mede getuige het bovenstaande werd Zonnehoek bij de Bond altijd beschouwd als een buitenbeentje. Maar het had er ook mee te maken dat er altijd merendeels vrouwen in het bestuur zaten.


In 2007/2008 was er op Zonnehoek een Stadsdeel-voorlichting in verband met de aanleg van de nieuwbouw- projecten in de Houthavens, direct naast Zonnehoek. Omdat de Spaarndammerdijk ondertunneld gaat worden, zou dat lastige consequenties voor Zonnehoek hebben. Met name de bereikbaarheid van en naar het tuinpark zou bijna onmogelijk worden doordat de weg langs de entree van gewone naar snelweg moet wijzigen. Nog maar niet te spreken over de bouwoverlast die een en ander met zich zou meebrengen. Het zou nog tot zeker 2012 duren voordat er officiële toestemming kon worden verleend voor de projecten; de oplevering zou in 2015 plaatsvinden.


In 2009 kreeg Zonnehoek het groene licht voor de lange termijn van Stadsdeel Westerpark door het verstrekken van een contractverlenging onder gunstige voorwaarden.

 

 

> 1    > 2    > 3    > 4    > 5    > 6    > historische foto’s