Vanaf 1996 werd door het afdelingsbestuur het Natuurlijk Tuinieren op zeer enthousiaste wijze aangemoedigd. In 2000 kreeg Zonnehoek haar eerste 2 stippen in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. In 2002 volgde de 3e stip en enkele jaren later zou de 4e volgen.
Op 23 april 2003 werd op Zonnehoek een 'toekomstboom' geplant door de stadsdeelvoorzitter. Een gedicht van een van de tuinders werd ernaast geplaatst. Deze boom, die overigens een jaar later vervangen werd door een sterkere boom, maakte deel uit van een netwerk van bomen in het Westerpark met de intentie dat ook toekomstige generaties van oude bomen kunnen genieten.
Waar in de beginjaren vooral werd gekeken naar de grootste groente of de mooiste bloemen en tuinierde men zeer fanatiek op traditionele wijze, bij het Natuurlijk Tuinieren stond er iets anders op het spel, namelijk de natuurlijke waarde van het park. Ook met het behalen hiervan bleek Zonnehoek redelijk ambitieus. En was daarmee niet alleen een voorbeeld voor Amsterdam, maar voor heel Nederland. Na veelvuldige onderlinge overtuigingsstrijd tussen tuinders, bestuurs- en commissie-leden is het gelukt om het roer om te gooien.

Uiteindelijk is men erin geslaagd om in goede harmonie en met respect van elkaars denkbeelden, van Zonnehoek een natuurvriendelijk paradijsje te maken dat opnieuw voorbeeld kon worden voor andere volkstuinparken.

 

> 1    > 2    > 3    > 4    > 5    > 6    > historische foto’s