De penningmeester schreef in zijn eerste verslag dat er enkele leden waren die hun verplichtingen niet op tijd waren nagekomen. Ondanks dat hij alle leden persoonlijk in kennis had gesteld op welke dagen en uren hij zitting had voor het innen van contributie en dergelijke, zat hij drie zaterdagen en zondagen vergeefs in het clubhuis te wachten. Er waren ook enkele leden die zich van een waarschuwing of verbod niets hadden aangetrokken en hun dagverblijf als konijnenhok inrichtten. In het eerste jaar moest de Bond dan ook al meteen ingrijpen, en werd er een lid geroyeerd. Ondanks deze aanloopperikelen was er voldoende animo voor het tuinieren, want er stonden er gelijk al 70 op de wachtlijst.
Bij de jaarlijkse complex-keuring bengelde Zonnehoek ergens onderaan in de groep, maar dat was ergens wel logisch voor een nieuw complex. Toch lukte het reeds in 1956 bij de complex-keuring om op de 2e plaats te komen staan, wel geen succes van alle tuinders, maar in hoofdzaak bereikt door enkele zeer actieve tuinleden.
In 1957 werd de eerste bloemen-, fruit-, en groentetentoonstelling gehouden en dat was een geweldig succes. Door wat planken op stoelen te leggen werd een soort podium gebouwd en dit geheel afgedekt met doeken en daarop werden bloemenvazen, potten en andere stukjes geplaatst.

 

> 1    > 2    > 3    > 4    > 5    > 6    > historische foto’s