Gierzwaluwen boven de stad

Bericht van Annette Visser, tuin 61

Natuurcafé Amsterdam op dinsdag 3 april om 19.30

Op hete dagen kun je vanaf je terrasje groepen krijsende gierzwaluwen zien vliegen, maar voor hoe lang nog? In Amsterdam wordt de gierzwaluw bedreigd door sloop, verbouwing en isolatiewoede, want het zijn vogels die zeer plaats trouw zijn aan hun eenmaal gevonden nestplaats. Evert Pellenkoft van de Gierzwaluwwerkgroep Amsterdam probeert de ontwikkelingen in zijn buurt de Jordaan te volgen door de vogels te tellen. Op dinsdag 3 april deelt Evert Pellenkoft zijn verwondering over de gierzwaluw die jaarlijks maar 100 dagen in Amsterdam te zien is. Over het leven, de biologie en bijzondere eigenschappen van de gierzwaluw kan hij veel vertellen en laten zien.

Onder de noemer Natuurcafé Amsterdam organiseren IVN en Buurtboerderij Ons Genoegen op elke eerste dinsdag van de maand een natuureducatieve thema-avond. Het Natuurcafé vindt plaats op de zolder van Buurtboerderij Ons Genoegen aan de groene rafelrand van het Amsterdamse Westerpark (Spaarndammerdijk 319).
Wie voorafgaand aan het Natuurcafé om
18.30 uur op de Buurtboerderij wil eten, kan daarvoor reserveren. Bel 020-3376820 of stuur een mailtje. De kosten voor de maaltijd bedragen € 8,–