11 juli: Korte buitenbijeenkomst met borrel na

 
Beste Zonnehoekers,

Laatst ontving je met de post het Jaarverslag 2020 en de stukken voor de jaarvergadering op zondagmiddag 11 juli.
Je hebt kunnen lezen dat de jaarvergadering dit jaar een aangepaste vorm krijgt.
Daarom trof je in de stukken ook een brief over de werkwijze en een oproep om het stemformulier in te vullen.
Dit is niet alleen belangrijk om 2020 goed af te kunnen sluiten, maar ook als formele start van de commissies en het nieuwe bestuur.
Daarom roepen we je op om binnenkort je stem uit te brengen.
 

Digitaal stemmen kan t/m zaterdag 10 juli. Schriftelijk stemmen tot uiterlijk zondag 11 juli 14.00 uur.

 

Op zondag 11 juli om 14.30 uur is er eerst een samenzijn van ongeveer een half uur, waarbij het bestuur de stemresultaten bekend maakt.
Na dit officiële deel verandert de bijeenkomst in een borrel en heffen we een glas.
We willen dit alles in de buitenlucht organiseren, zodat we de 1,5 meter kunnen aanhouden.
Neem bij dreigende regen een paraplu mee.
Graag tot ziens op zondagmiddag 11 juli!
 
Het bestuur van Zonnehoek

Jaarvergadering Volkstuinenpark Zonnehoek 2017

Beste tuinders,

Hierbij nodigen wij u uit voor de 64ste Algemene Ledenvergadering van Volkstuinenpark Zonnehoek. De vergadering zal worden gehouden:

  • op zondag 2 april 2017 om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
  • in het clubhuis van Zonnehoek,
  • te Archangelweg 3, Amsterdam.

Bij de plannen voor 2017 wordt de   lees verder

Najaarsvergadering & Seizoensluiting Volkstuinenpark Zonnehoek 2013

Amsterdam, 18 oktober 2013

 

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaarsvergadering & Seizoensluiting van Volkstuinenpark Zonnehoek.

Deze ledenvergadering zal worden gehouden:

  • op zondag 3 november om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
  • in het clubhuis van Zonnehoek, Archangelweg 3, te Amsterdam.

 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: het ‘Groenplan 2014’, een nieuwe milieu-inspectie op tuinparken, informatie van de penningmeester, de laatste berichten over het Houthavenproject, en er is uiteraard gelegenheid om tijdens de vergadering nieuwe vragen ter tafel te brengen.

 

Tot slot is er een gezellig borreluurtje. Er kan geklonken worden op de sluiting van tuinseizoen 2013, waarin we de mooiste zomer sinds jaren hadden.

 

Kortom, alle reden dus om beslist op de najaarsvergadering aanwezig te zijn!

Als u verhinderd bent, laat u ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Paula van der Pol, secretaris

Najaarsvergadering & Seizoensluiting Volkstuinenpark Zonnehoek 2013

Amsterdam, 18 oktober 2013

 

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaarsvergadering & Seizoensluiting van Volkstuinenpark Zonnehoek.

Deze ledenvergadering zal worden gehouden:

  • op zondag 3 november om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
  • in het clubhuis van Zonnehoek, Archangelweg 3, te Amsterdam.

 

Op de agenda staan de volgende onderwerpen: het ‘Groenplan 2014’, een nieuwe milieu-inspectie op tuinparken, informatie van de penningmeester, de laatste berichten over het Houthavenproject, en er is uiteraard gelegenheid om tijdens de vergadering nieuwe vragen ter tafel te brengen.

 

Tot slot is er een gezellig borreluurtje. Er kan geklonken worden op de sluiting van tuinseizoen 2013, waarin we de mooiste zomer sinds jaren hadden.

 

Kortom, alle reden dus om beslist op de najaarsvergadering aanwezig te zijn!

Als u verhinderd bent, laat u ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur,

 

Paula van der Pol, secretaris

Jaarvergadering 2013

 

Beste tuinders,

Hierbij nodigen wij u uit voor de 60ste Algemene Ledenvergadering van Volkstuinenpark Zonnehoek. De vergadering zal gehouden worden:

 

  • op zondag 24 maart 2013 om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
  • in het clubhuis van Zonnehoek,
  • Archangelweg 3, Amsterdam.

 

De agenda voor deze vergadering vindt u in het jaarverslag.
Voor de pauze wordt het tuinjaar 2012 besproken, na de pauze volgt een vooruitblik op het komende tuinseizoen.

 

Zoals u in ‘Toelichting op de agenda’ kunt lezen zijn er nog altijd twee vacatures in het bestuur. Als u zich voor een bestuursfunctie kandidaat wilt stellen, verzoeken wij u dit schriftelijk te doen.
Ook zijn er gedurende het gehele jaar losse projecten of werkzaamheden buiten het algemeen werk, waarvoor tuinders zich kunnen opgeven.
Zoals u weet, vele handen maken licht werk !!!

 

Omdat Zonnehoek na 60 jaar nog altijd groen en gezond erbij staat, is dat reden voor een feestjaar. Er zal een officiële receptie worden gehouden. Tevens zal er een vrolijk feest worden georganiseerd, op zondag 23 juni, waarvoor alle tuinders en hun partners en kinderen uitgenodigd zijn.

 

Vooralsnog, uw komst en inbreng op 24 maart stellen wij zeer op prijs! Als u verhinderd bent, laat u ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,

 

Paula van der Pol,

Secretaris

 

Najaarsvergadering & Seizoensluiting Volkstuinenpark Zonnehoek 2012

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaarsvergadering & Seizoensluiting van Volkstuinenpark Zonnehoek.

 

Deze ledenvergadering zal worden gehouden:

•    op zondag 4 november om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
•    in het clubhuis van Zonnehoek, Archangelweg 3, te Amsterdam.
De penningmeester zal enkele financiële berichten ter tafel brengen.

 

Het bestuur heeft het onderwerp “Algemeen groen, hoe?” op de agenda staan, waarbij gevraagd wordt naar de inbreng en ideeën van tuinders over visie en vrolijkheid bij het werken in het algemeen groen.  Na een brainstorm sessie kunnen de plannen voor 2013 worden opgemaakt.
Tot slot is er het welbekende goedverzorgde buffet, en kan er geklonken worden op de sluiting van het natte en groeizame tuinseizoen 2012.
Kortom, alle reden dus om beslist op de najaarsvergadering aanwezig te zijn! Als u verhinderd bent, laat u ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Paula van der Pol, secretaris

 

 

Najaarsvergadering & Seizoensluiting Volkstuinenpark Zonnehoek 2012

Beste tuinders,

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Najaarsvergadering & Seizoensluiting van Volkstuinenpark Zonnehoek.

 

Deze ledenvergadering zal worden gehouden:

•    op zondag 4 november om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
•    in het clubhuis van Zonnehoek, Archangelweg 3, te Amsterdam.
De penningmeester zal enkele financiële berichten ter tafel brengen.

 

Het bestuur heeft het onderwerp “Algemeen groen, hoe?” op de agenda staan, waarbij gevraagd wordt naar de inbreng en ideeën van tuinders over visie en vrolijkheid bij het werken in het algemeen groen.  Na een brainstorm sessie kunnen de plannen voor 2013 worden opgemaakt.
Tot slot is er het welbekende goedverzorgde buffet, en kan er geklonken worden op de sluiting van het natte en groeizame tuinseizoen 2012.
Kortom, alle reden dus om beslist op de najaarsvergadering aanwezig te zijn! Als u verhinderd bent, laat u ons dat even weten?

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur,
Paula van der Pol, secretaris

 

 

Jaarvergadering Volkstuinenpark Zonnehoek

Hierbij nodigen we alle tuinders uit voor de 59e Algemene Ledenvergadering van Volkstuinenpark Zonnehoek. De vergadering zal gehouden worden:

– op zondag 1 april 2012 om 14:30 uur (zaal open om 14:00 uur)
– in het clubhuis van Zonnehoek
– Archangelweg 3, Amsterdam.
Voor de pauze zal er worden teruggeblikt op 2011 en na de pauze gaat het over het nieuwe tuinseizoen 2012.

Het wordt zeer gewaardeerd als tuinders zich willen opgeven voor extra werkzaamheden, en ook zijn er twee vacatures binnen het bestuur, waarvoor dringend kandidaten worden gezocht.

Bij verhindering krijgt het bestuur graag een bericht van afmelding. We rekenen op uw aanwezigheid en inbreng!!

Het Bestuur

Jaarvergadering Overbraeck op 14 november

 

Beste Overbraeckers,

Als buurtschap kunnen we terugkijken op een geslaagde open dag en de lancering van een gemeenschappelijke website die onze polder op de kaart zet!

Binnen de stuurgroep hebben we al gesproken over de voortzetting van deze jaarlijke open dag op de Dag van het Park, maar het lijkt ons ook interessant om volgens een soortgelijk stramien samen te werken aan een jaarlijkse natuurwerkdag en een natuurbelevingsdag. Ons uitgangspunt blijft dat de Overbraeck zelf geen activiteiten opzet, maar activiteiten van deelnemende organisaties stimuleert, bundelt en promoot. Daarnaast denken we dat het belangrijk is om de entree van de Overbraeck en de wandelroute tussen de organisaties te markeren.

Graag vernemen we hoe jullie over onze voorstellen denken en wat er verder nog aan ideeën leeft. Daarom nodigen we alle organisaties uit voor een volgende jaarvergadering van Buurtschap Overbraeck op maandag 14 november om 19.00 uur, deze keer bij natuurcentrum Nemo aan het Overbrakerpad 2 (te bereiken via het toegangshek van de schooltuinen naast de kinderboerderij).
Onderaan deze mail vinden jullie alvast een voorlopige agenda. Later ontvangen jullie nog enkele concrete projectvoorstellen.

Graag tot de 14de november!

Met vriendelijke groet, namens de werkgroep,
Peter Spruijt, Mathilde Andriessen, Hans Boekelaar, Eugene Weusten en Dirk Postma

Najaarsledenvergadering Zonnehoek

 

De vergadering zal gehouden worden op
zondag 30 oktober om 14:30 uur (zaal open vanaf 14:00 uur)
in het clubhuis van Zonnehoek.

• Het bestuur zal u het groene beleidsplan en de voorlopige jaarcijfers presenteren.

• De projectleider van de Houthaven komt de veranderingen toelichten als gevolg van de aanleg van de autotunnel langs het volkstuinenpark, en de consequenties voor Zonnehoek op de langere termijn.

• Ook de twee tuinders, die als ambassadeurs Zonnehoek in Kopenhagen hebben vertegenwoordigd zullen hun ervaringen komen vertellen over de prijs die zij daar in ontvangst mochten nemen.

Tot ziens op 30 oktober, en als u verhinderd bent, dan vernemen wij dat graag tijdig van u.