Herinnering: houtkachels en open vuur niet toegestaan

Houtkachels zijn op Zonnehoek verboden. Dat geldt net als op alle volkstuinparken ook voor open vuren en vuurkorven.Vrijkomende verbrandingsstoffen kunnen namelijk de gezondheid belasten en flora en fauna schaden. Daar komt bij dat op ons park de GGD al jaren de luchtkwaliteit meet, omdat Zonnehoek een relatief schone oase in de vuile stad is. We ontvangen voor dit meetpunt een gunstige vergoeding.  In het GGD-contract is opgenomen dat Zonnehoek zich inspant om de metingen niet door rook te laten verstoren.   Het bestuur