Het slot van het toegangshek

Het slot is ontworpen om in het donker op de tast te kunnen openen en sluiten.

  • De witte nokjes zijn de nullen. 
  • Breng alle nullen in de startpositie d.w.z. gelijk met de dikke ribbel op het slot. (zie foto 3)
  • Draai/klik voorzichtig de nokjes naar boven-achter; begin links.
  • In dit voorbeeld 0123 (is níet onze code) kan het eerste nokje blijven staan,  het tweede nokje draaien we één klik door, het derde twee klikken en het vierde drie klikken.
  • Het slot kan geopend worden.
  • Laat het s.v.p hangen op de plaats waar het nu hangt.

Nadat we het slot ’s ochtends geopend hebben draaien we alle cijfers weer op 0.

Nadat we het slot ’s avonds gesloten   lees verder