Composthoop voor Dummies

Bericht van Marianne, tuin 21

Verleden week zaterdag tijdens algemeen werk zijn er bordjes gemaakt voor de composthoop. Nummer 3 en 4 werden afgesloten met een touw. Bij de nummers 1 en 2 stonden duidelijke instructies: op nummer 1 fijngeknipt groenafval zonder takken en nummer 2  mee te nemen compost.  Een uur later  had een tuinder zijn/haar groenafval gedeponeerd op nummer 4, ondanks het touw en de bordjes dat groenafval op nummer 1 moet. Later werd ook door iemand op nummer 3 tuinafval gedeponeerd. Zie de foto’s.
De nummers 3 en 4 moeten echter =&0=& blijven tot nadere instructie.
 
Verder staat er op de zonnehoeksite onder info composthoop welke planten er beslist niet op de composthoop mogen.
Hoop dat deze info voor Dummies gaat werken.
 
Marianne