Bondsvergadering 12 juni 2021

Beste tuinders,

Heb je de ontwikkelingen voor de toekomst van de tuinparken in Amsterdam kunnen volgen?
We hebben je zo goed mogelijk proberen te informeren via de blog van Zonnehoek en de online informatiebijeenkomst voor de tuinparken in West.
Afgelopen zaterdag is de Bondsraad akkoord gegaan met het onderhandelingsresultaat tussen de Gemeente en de Bond waarin de uitgangspunten voor de toekomst staan verwoord.
Ook Zonnehoek heeft hier voor gestemd. We vinden het een prachtig eerste resultaat dat de tuinparken voldoende zekerheid biedt voor de toekomst.
 

In de informatie heb je kunnen lezen dat onze huurprijs weliswaar omhoog gaat, maar gelukkig aanzienlijk minder dan de Gemeente eind 2020 aankondigde.
Met de huurverhoging wordt een onderhoudsfonds opgebouwd waar parken een beroep op kunnen doen. De richtlijnen hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.
Dit geldt voor nog meer onderdelen die nu met de Gemeente worden besproken en vastgelegd. Het Bondsbestuur informeert en peilt ons hier regelmatig over.

 
Als je vragen hebt, kun je een mail sturen naar info@zonnehoekamsterdam.nl 
En je kunt de bestuursleden natuurlijk ook spreken op Zonnehoek.
Vriendelijke tuingroet,
Het bestuur van Zonnehoek

Belangrijke informatie voor alle tuinders / tuinparken m.b.t. de Eikenprocessierups

Bericht van de Bond voor Volkstuinders

Alle tuinders/tuinparken zelf, Per Adres, kunnen de GGD bereiken voor het gratis weghalen van de eikenprocessie rupsennesten.
(Zie site GGD Amsterdam)

Voor   lees verder

Nieuws omtrent het 100 jarig bestaan van de Bond | Er komt een boek!

Bericht van de Bond van Volkstuinders

Geachte tuinders,

Naast alle activiteiten die dit jaar worden georganiseerd rondom het 100-jarig bestaan van de Bond is er een boek in de maak.

Initiatiefneemster   lees verder

Nieuws omtrent het 100 jarig bestaan van de Bond | Er komt een boek!

Bericht van de Bond van Volkstuinders

Geachte tuinders,

Naast alle activiteiten die dit jaar worden georganiseerd rondom het 100-jarig bestaan van de Bond is er een boek in de maak.

Initiatiefneemster   lees verder

Bond van Volkstuinders, hoe nu verder?

In het voorjaar is er een brainstorm op gang gekomen vanuit de afdelingsbesturen van de Amsterdamse volkstuinen met het oog op:

  • een betere samenwerking met het bondsbestuur
  • nieuw leven inblazen van taken en functies van het bondsbestuur
  • meer rendement halen, o.a.  uit samenwerking met andere tuinparken.

Dit voorlopige verslag van de gespreksrondes, met wensen en voorstellen   lees verder