Start Algemeen Werk

A.s. zaterdag 6 maart 2021 start het Algemeen Werk. Groep B bijt, met Jean-Marie, de spits af, gevolgd door groep A, met Greetje van Drooge als dagcoördinator, dan groep C, met Grada Peskens en groep D, onder mijn leiding. Bij de volgende keren houden we de volgorde ABCD aan, zoals jullie gezien hebben in het schema dat jullie is toegestuurd. Hopelijk hebben jullie ook de data in jullie agenda genoteerd!
 
Groep A zal, zoals vorig jaar, de eerste keer geleid worden door Greetje van Drooge. Tijdens deze eerste werkbeurt zal met elkaar worden afgesproken wie tijdens de volgende beurten de dagcoördinator zal zijn.  Zolang zich geen nieuwe ploegleiders melden, zullen ook de andere groepen dit jaar ingewerkt worden in deze nieuwe manier van werken!
Samen gaan we er weer voor om ons park zo goed mogelijk natuurvriendelijk te onderhouden. Succes en veel plezier! ??? 
 
Tineke Groot
(tuin 18)
coördinator Algemeen Werk

Herstart Algemeen Werk per 13 juni 2020

Zo langzamerhand horen we op de tuin geluiden als “We kunnen best weer algemeen werk doen. We kunnen bij het algemeen werk goed de afstand van 1,5 m bewaren. Etc.”
Daarom hebben wij, ploegleiders, nu door de regering/RIVM de datum van 1 juni als moment van versoepeling is aangewezen, en gelet op het huidige werkoverzicht, de datum van 13 juni uitgekozen voor de herstart van het Algemeen Werk. 
Voorlopig worden geen extra beurten ingepland. Mocht dat noodzakelijk zijn, dan wordt dat bijtijds gemeld. Eventueel wordt een gezamenlijke aktiedag (verdeeld in verschillende tijden /groepen) gepland. 
 
Maar zoals jullie allemaal weten, er zijn een aantal regels nog niet versoepeld.

  • De afstand onderling blijft onverminderd 1,5 m, ook als je samen op een zelfde werkplek bezig bent.
  • Het

   lees verder

Zaailingen

Het is weer tijd om in de diverse borders de zaailingen uit de grond te trekken, met wortel en al.
Ik ben afgelopen maandag, toen het nog mooi weer was, begonnen bij de toekomstboom. Ik moet daar nog meer uit de  grond halen, maar had toen geen tijd.
Hierbij al het bosje dat ik maandag verzamelde!
Houd de borders schoon van het onkruid dat nu, met de regen, de grond uit zal schieten!
 
Tineke Groot (tuin 18)
 

Takken scheiden

Bij het hakselen tijdens de werkbeurt van afgelopen zaterdag zaten er ontzettend veel rozentakken en andere stekelig materiaal tussen het takken-afval.
Dit soort takken leveren gevaarlijke situaties en onnodige vertraging tijdens het hakselen op.
Takken met stekels dienen achter de schuur te worden neergelegd!

 

Ook was er veel vers snoeisel van coniferen tussen het takken-afval aanwezig.
Dit mag niet verhakseld worden omdat de machine vast kan lopen en de messen er bot van worden.
Snoeisel van coniferen op de grote takkenwal deponeren, dat scheelt de hakselaars een hoop uitzoekwerk!

 

Fake, tuin 69

Bericht van de snoei-soepdag

Beste tuinders,

De snoei-soepdag is fantastisch geweest.
We hadden een grote opkomst en men zegt niet voor niks ‘vele handen maken licht werk.
We hebben alle knotwilgen geknot, alsmede een grote hazelaar aangepakt.
Er is gezaagd, met de handzaag en met de motorzaag, er is gehakseld, er zijn tenen verzameld, waar alweer mooie dingen van gevlochten zijn.
Pasha had echt heerlijke soepen gemaakt, Marregie had stevig brood meegebracht, en we hebben nog net niet de pannen uitgelikt.
Het is ook altijd een leuke dag om elkaar beter te leren kennen.
We hebben als een echte, hechte groep gewerkt, en ik hoop dat we deze mooie traditie in ere houden.

 

Grada, tuin 32

 

De foto’s, grotendeels gemaakt door Paula, staan inmiddels ook op de site en wel hier. Foto’s van de gevlochten twijgen zijn van Marregie.

Werkbeurt overzicht 2014 is klaar

Het werkbeurt overzicht van 2014 is klaar. De papieren versie valt deze week bij iedereen in de bus, de digitale versie is hier (in de rechter kolom) te downloaden.

(Let wel: Dit is de bijna definitieve versie; de vaste taken kunnen nog aangepast worden als gevolg van wat er op de ledenvergadering wordt besproken)

 

De eerste werkbeurt is op 8 maart 2014.

Snoei-soepdag

Bericht van Grada, tuin 32

Op zondag 2 februari 2014 is er weer de tweejaarlijkse snoei-soepdag.

 

Vanaf 11.00 tot 16.00 uur gaan we de wilgen knotten, en in de pauze is er vegetarische soep.

 

Op de nieuwjaarsborrel hebben zich al verschillende Zonnehoekers aangemeld (zie de comments hieronder).
Hoe meer tuinders, hoe meer werk er verzet kan worden. Geef je op voor de ochtend, de middag of voor beide!
Aanmelden kan via Grada (06-41230299), of de comments hieronder.