Algemeen werk en extra werk…

De Algemene Ledenvergadering blijft nog altijd de belangrijkste vergadering voor Zonnehoek, waarop de tuinders met elkaar de taakverdeling van alle contributie ‘in natura’ afspreken.

Op de laatste vergadering is gebleken dat er nog vrij veel losse, kleine of projectmatige werkzaamheden gedaan moeten worden. Omdat het bestuur in te kleine bezetting al overuren maakt, en omdat niet alles in het algemeen werk valt in te passen, is het noodzakelijk dat de tuinders bereid zijn om wat extra klussen op zich te nemen. Het bestuur wil de keuze vrij laten aan de tuinders, zodat men zelf kan oppakken wat haalbaar is, of waarvoor men het meeste talent heeft. Er zitten heel wat karweitjes tussen die met plezier gedaan kunnen worden, als het maar gebeurt; iemand moet het doen…

Een kleine greep uit het aanbod:
Facelift clubhuis, Zomerfeest organiseren, insectentuin bijwerken, sloten aandacht, project team Houthaven, vogelinformatiebord, insectenhotel, reparaties materieel, entreehek (over) schilderen, verzorging plantenbakken, zwerfvuil opruimactie, enz…

Hoe gaan we te werk?
Op de eerstvolgende werkochtenden van het algemeen werk, zal een lijst gepresenteerd worden waarop tuinders kunnen intekenen. In het clubhuis komt een overzicht te hangen waarop te zien valt wie wat gaat doen. Duidelijk dus, voor iedereen.

Het bestuur doet een dringend beroep op alle tuinders, om naast algemeen werk of vaste taak, wat  extra werk op zich te nemen!

Graag intekenen op de lijst in het clubhuis, of aanmelden via het bestuur.